Lærerplaner

Læreplan for Bakkely Privat Pasningsordning 0-3 år. 

Bakkely Privat Pasningsordning har besluttet, at dokumentere vores læreplaner på skrift. Man kan også via vores side på Facebook følge dagligdagen, i billeder og små film.

Dette gør vi ikke fordi vi skal, men fordi vi gerne vil og for, at understrege, at vi arbejder på lige vilkår og med minimum samme standarder, som kommunale tilbud, hvad ovenstående angår.

Læreplanerne beskriver pasningsordningens børnemiljø, på områder som sundhed, læring og udvikling samt tilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske rammer.

Vores hjem er røgfrit og rart at være i.

Vi vejleder i, at holde et fornuftigt støjniveau så alle børn føler sig godt tilpas.

De 6 læreplanstemaer:

1) Alsidig personlig udvikling.
2) Social udvikling.
3) Kommunikation og sprog.
4) Krop, sanser og bevægelse.
5) Natur, udeliv og science.
6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Hos os har vi valgt at dokumentere vores dagligdag og dermed vores læreplaner, med billeder på vores Facebook side. Der kan I som forældre og andre se, hvad vi foretager os i dagligdagen og hvordan vi griber forskellige, læringsituationer an.

Barnets alsidige personlige udvikling

Her er det vigtigt, at alle børn er trygge og hviler i sig selv – lærer sig selv godt at kende, og at de har det godt med sig selv.

Det gør børnene her, fordi vi tilbyder et rart og trygt miljø, med tydelige rammer og kærlige voksne, der med oprigtighed, gør en stor indsats for at opnå disse mål.

De voksne er børnenes ambassadører, vi er deres daglige vejledere, rollemodeller og samtidig deres vigtigste omsorgspersoner, i deres dagtilbud. Vi sørger for tryghed, omsorg og lærer børnene, at værdsætte hinanden og andre. Det lærer børnene i vores daglige rutiner, i form af opgaver, hvor de hjælper hinanden og os voksne – det kunne være ved borddækning og madlavning, at hjælpe andre med at iføre sig tøj eller, at hjælpe med, at tage eksempelvis et andet barns støvler af m.m.

Alle børn lærer af, at spejle sig i andres gøremål  – både de udfordrende og de mindre udfordrende – vi bakker op om og hjælper når behovet er der og opfordrer til at barnet ”prøver og gør” selv.

Mål:

 • Barnet lærer egne ressourcer og begrænsninger
 • Mærker hvordan det reagerer på gråd/grin m.m.
 • Mærker egne grænser
 • Lærer, at sig til og fra i forhold til personlige grænser

Metoder:

 • Bekræfter barnet i, at vi ser det de kan og gør – ” ja du cykler”
 • Hjælper barnet med, at udtrykke deres følelser med ord ”jeg kan se du blev forskrækket”
 • Vi hjælper med, at gøre klart når baret med sit kropssprog, udtrykker ting som er sjove/rare eller det modsatte ”jeg kan se du synes det er sjovt, Ole ”/ ”jeg kan se du ikke bryder dig om at dreje rundt, Ole”
 • Vi hjælper barnet med, at være tydelig i, at sige fra når grænser overskrides -”Sig STOP (evt. med brug af tegn fra hånd) når Ole skubber til dig”

Social udvikling

Barnets sociale udvikling sker i samarbejde – og fællesskab med andre børn og voksne.

Det hjælper vi med, ved at vise hvordan man kan opbygge gode venskaber og lære hvordan man på en god måde, kan komme med i  – og være en del af en god leg og fællesskab. Vi øver alle børn i, at se deres kompetencer og deres værdi for fællesskabet og vejleder, så alle børn har tillid til, at der altid er voksne der støtter, hjælper og trøster også hvis der opstår konflikter som ikke umiddelbart kan løses, af børnene selv. Alle børn lærer her, at udtrykke deres følelser og tydeliggøre deres behov i forhold til andre børn.

Sociale kompetencer er med til, at styrke barnet og give et godt psykisk børnemiljø.

Tryghed, medbestemmelse, tillid, venskab og fællesskab er her i vores pasningsordning vægtet meget højt.

Mål:

 • Barnet lærer, at være empatisk og mødes ligeså
 • Øver sig i at lytte til andre
 • Venter på tur
 • Fornemmer det, at være en del af en gruppe og et godt fællesskab

Metode:

 • Vi lytter og trøster – samtidig hjælper og støtter vi barnet i, at hjælpe og trøste andre – ”Ole græder, han faldt på cyklen – det gjorde ondt – vil du puste på hans knæ Sia”?
 • Vi hjælper barnet til, at lytte og være stille når andre taler
 • Vi hjælper barnet med at vente på tur, stå i kø eksempelvis når der gynges, rutsjes med mere
 • Vi er opmærksomme på konflikter og på, at man ikke driller – sker dette griber vi ind og hjælper barnet

Kommunikation og Sprog

Forudsætningen for at kunne kommunikere med andre – blive forstået og anerkendt, er vores sprog.

Derfor er det vigtigt, at kunne udtrykke følelser og behov. Vi giver alle børn mulighed for at øve sig i forskellige dialoger – både barn-voksen og barn-barn – her lærer børnene at lytte, stille spørgsmål, svare og dagligt, at være aktive i den dialogiske træning. Her får barnet også indflydelse på og medbestemmelse i dagligdagen, hvilket giver en positiv selvopfattelse og selvværd.

Vi har et dejligt lyst køkken og en stor stue til vores rådighed i dagligdagen – her er mulighed for at se ud i vores store have og på legeplads, hønsegård. Stuen er indrettet så man selv aktivt kan sætte lege i gang – eller kan vælge det der tages frem – der er altid mulighed for at bringe egen leg fra et rum til et andet. Vi leger med legetøj, udfordrer motorikken dagligt med bobles og andre motorisk udfordrende legeredskaber, læser bøger, laver puslespil, tegner, maler og taler sammen m.m.

Metode:

 • Vi gentager barnets lyde og ord og giver hermed, fornemmelsen af en dialog og af forståelse fra en voksen
 • Vi sætter ord på barnets lege og det vi spiser
 • Vi læser bøger for og med barnet
 • Vi spiller, synger og danser med barnet både morgen og eftermiddag

Krop og bevægelse

Alle børn lærer deres krop at kende, gennem bevægelse og med deres sanser. Derfor er det hos os en grundlæggende og meget vigtig del af hverdagen, at udfordre alle børn med motoriske oplevelser, både inde og i særdeleshed ude i naturen.

Til dagligt er der inden formiddags mad fri leg og vores bobles eller andre ting kommer frem, hvor man både med og uden voksen vejledning, kan øve sig i at mærke sin krop. Ude i naturen kommer vi vidt omkring til både skove, strande, legepladser og hos andre private børnepassere. Her får alle børn mulighed for at udvikle og afprøve egne færdigheder og mod – selvfølgelig med voksent opsyn og vejledning. De lærer at passe på sig selv, at se sig godt for og at tage hensyn til andre.

I vores daglige rutiner er også et mål om, at være så selvhjulpen som muligt, dvs. at det at kunne tage tøj af og på er en daglig øvelse – som alle hygger sig med og gerne vil.

Vi taler om, at det er vigtigt at røre sig, fordi det er sundt for kroppen og, at man også skal spise godt og sundt og huske, at have god hygiejne, såsom håndvask m.m.

Mål:

 • Bevidsthed om egen krop og dennes signaler
 • At være bevidst om sundhed og hygiejne
 • At udvikle både fin og grovmotorik
 • At blive selvhjulpen

Metode:

 • Vi synger, danser og har mange fagter – vi øver os i at stå og danse på sjove måder
 • Vi er dagligt ude og mærke og lære, hvordan man kommer op og ned af bakker, gennem vandpytter og mudder, høre havet bruse og skovens stilhed, vi kravler og kryber, går og løber m.m.
 • Vi støtter barnet i at være selvhjulpen og viser mange gange og med tid og ro hvordan man gør, når eksempelvis tøjet skal af og på, ved spisebordet og øver alle børn i selv, at kravle op i deres barnevogne- puslebord, egen stol m.m.
 • Vi serverer lækker, sund og alsidig kost hver dag
 • Vi viser barnet hvordan man vasker og tørre hænder

Natur, udeliv og science

Naturen er her, den grundlæggende legeplads.

Børn får frit spillerum når sanser og motorik udfordres i naturen – her kan de lade fantasien få frit spil, udfordre hele kroppen, både motorisk, sanseligt og mentalt. Barnet lærer om årstiderne, lærer hvad sommer, efterår, vinter og forår kan byde på  – eksempelvis sol/varme, visne blade/regn, sne /frost, spirer og nyt dyreliv m.m.

Barnet får vigtig viden og erfaring med sig, når de har prøvet at mærke kold sne, øsende regn, holdt en nyklækket kylling og set blomster og planter spire frem og gro. De lærer om forplantning, liv og død – alle emner som er vigtige at forholde sig til og undre os over i fællesskab og sammen med barnet.

Vores have er indrettet med legeplads område, godt og aldersvarende legetøj, god sandkasse, køretøjer i form af små cykler, motorcykler, biler og løbehjul, som kan anvendes, når færdighederne er opnået.

Vi har en bil som flittigt bruges hele året, så vi kan komme ud og opleve den skønne natur, både tæt på og længere væk. Alle børn er fastspændt i, godkendt autostol som vi har eller låner ved forældrene. Alle børn ser frem til vores ture og glæder sig til næste tur.

Mål:

 • At lære barnet om naturen og at vise respekt for natur og miljø
 • At give barnet mulighed for at udvikle sig motorisk sanseligt og mentalt i naturen
 • At give barnet mulighed for at udforske og opdage naturens herligheder og naturfænomener
 • At give barnet mulighed for at være aktiv og dagligt, at få brugt sin krop og sanser

Metode:

 • Vi er ude hver dag, og bestræber os på tur ud af huset i bil mindst en gang ugentligt, hvor vi mærker årstidens vejrfænomener – frost, sne, regn og sol
 • Vi finder og undersøger smådyr og hvad vi finder i naturen
 • Vi hjælper barnet med at passe på naturen og miljøet, husker alt vores affald fra madpakker og bruger ikke unødvendigt vand og papir
 • Barnet får mulighed, for at lege i sne, med mudder, vand visne blade, jord, sand pinde, kogler mv.
 • Vi hjælper barnet med at forcere bakker, trille ned af bakker, komme gennem mudder og vandpytter, rutsje på numsen og maven, selv komme op i autostol mv.

Kultur, æstetik og fællesskab

Barnets udtryksformer og kulturelle værdier, udvikles og nuanceres gennem mødet med forskelligheder, med respekt for alles normer, værdier og traditioner. Vi har stor nysgerrighed omkring forskelle og ser og lytter til barnets hjemlige og vores egne traditioner.

Hos os fejrer og undersøger vi de danske traditioner med alt hvad dette indebærer – vi spiser gerne særligt traditionsbundet mad og laver ting i samme forbindelse – vi bager, klæder os ud, synger og danser.

Vi tager imod invitationer til oplevelser om andre traditioner og kommer steder hvor man gør ting anderledes end hos os. Dette giver barnet nysgerrighed og inspiration samt tolerance overfor andre mennesker og deres kultur.

Samtidig giver det inspiration til kreative udfoldelser og stimulerer fantasien hos det enkelte barn.

Mål:

 • At barnet lærer vores egen kultur, og samtidig præsenteres for andre børns kultur og traditioner
 • At barnet kan afprøve og benytte sig af forskellige udtryksformer
 • At barnet får mulighed for at deltage i, forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser

Metode:

 • Vi fejrer forskellige højtider. Vi holder julehygge, fastelavn, fødselsdage, Halloween, påskehygge og sommerfest.
 • Vi laver forskellige aktiviteter med barnet – pynt, gaver, sange og lege der knytter sig til højtider og aktiviteter
 • Vi laver kreative miljøer med mulighed for udfoldelse og med forskellige materialer – både ude og inde.
 • Vi har dans, musik, bevægelse, maling, farver og naturens materialer i vores arbejde.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close