Privatlivspolitik/ tavshedspligt

Privatlivspolitik

I henhold til EU´s Persondataforordning, også kendt som GDPR, som trådte i kraft den 25.maj 2018.


Jeg overholder de nye lovkrav, i forbindelse med sikkerhed, behandling og opbevaring af dine persondata i min private pasningsordning
Som forældre her hos mig, kan I når som helst få oplyst og vist, hvilke oplysninger jeg har lagret på dig/jer og jeres/dit barn.
Som udgangspunkt er det relevante, og nødvendige oplysninger, at have ved kontraktindgåelse, under pasningsforløbet, men også efter kontraktophør.
Jeg har tavshedspligt, og må ikke uberettiget udlevere oplysninger.
Jeg videregiver kun oplysninger i det omfang jeg er forpligtet til ifølge lovgivningen, når jeg får jeres samtykke til det, eller når det er lovligt iht. advokater som repræsenterer mig ved evt. kontraktbrud, løninddrivelse og inkasso.
Persondata opbevares på min computer, der er sikret med personlig kode.
Der er fastlagte retningslinjer, i forhold til opbevaringspligt og dokumentation.
I forhold til A-kasse lovgivning, ved ledighed og SKAT er jeg forpligtet til at fremvise relevant løn og bevis for ansættelse (vores pasningsaftale).
Grundreglen er at samtlige lønkvitteringer, forbliver opbevaret i 5 år efter kontraktophør, og det er udelukkende i forhold til dokumentation ved evt. ledighed, eller over for SKAT.
Efter 5 fulde år, vil alle papir/dokumenter blive slettet.
Billeder af barnet fra pasningstiden er for mit vedkommende kære minder, og har ligeledes stor og god reklameværdi for mig og min private pasningsordning.
Billeder vil af ovenstående årsager, forblive på min hjemmeside og på min Facebook side eller brugt i artikler i blade/aviser, også efter kontraktophør. I kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til brug af billeder offentligt.
Forældrene har gennemlæst ovenstående indhold, og accepteret de oplyste vilkår og betingelser som gør sig gældende i forhold til EU’s Persondataforordning, i den private pasningsordning.

Tavshedspligt

Som privatpasningsordning er vi omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt.

Dette er med hensyn til oplysninger om barnets og forældrenes private forhold.

Vi har ikke tavshedspligt overfor kommunen og overfor den pædagog der kommer på (u-)anmeldte besøg.

Vi er også omfattet af servicelovens bestemmelser om indberetningspligt til de sociale myndigheder, hvis vi får kendskab til børn der udsættes for fysisk- eller psykisk-omsorgssvigt.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close