Sygdom

Syge børn

Vi passer ikke syge børn, dels på grund af smittefaren, og fordi vi ikke kan give den ekstra omsorg, der skal til, når barnet er syg. Ej heller børn, hvis almen tilstand gør, at de ikke kan følge en almindelig dagligdag.

Sygdom kan være:

  • meget forkølet og hoste
  • diarre og opkast (barnet skal have haft 2 døgn uden, fra sidste opkast/diarre og have haft normal afføring inden barnet modtages igen)
  • feber over 38 grader (1 feberfrit døgn inden barnet modtages igen)
  • Lus (barnet skal være i behandling inden det igen modtages)
  • Øjenbetændelse (skal have været i behandling i mindst 2 døgn inden barnet kommer igen)
  • Bakteriel halsbetændelse (skal have været i behandling 2 døgn inden det kommer igen)

Der skal gives både syge- og raskmelding, sygemelding snarest muligt dog senest kl. 8 på dagen, raskmelding gives dagen inden barnet kommer igen, senest kl. 18.00.

Hvis vi skulle blive syg vil i få besked hurtigst muligt, så i kan nå at få jeres dag til at forløbe godt.

Hvis vi ringer jeres/dit barn hjem, forventes det at barnet hentes snarest muligt, med mindre andet er aftalt.

Børnene skal følge det danske børnevaccinationsprogram og vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen,

Det danske børnevaccinationsprogram

SMITSOMME SYGDOMME HOS BØRN OG UNGE – Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close