Pasningstider/priser

Pasningstid

Åbningstiderne er: Kl. 6.30-16.00 mandag til torsdag Kl. 6.30-15.30 fredag.

Pasningstiden er fleksibel for hver enkelt familie og tilrettelægges i fællesskab sammen med jer ud fra de arbejdstider i måtte have (dog maks. 47 timer om ugen).

Af hensyn til planlægningen af dagligdagen skal der afleveres komme- og hentetider for mindst én uge af gangen, ligesom hvis barnet har en fridag eller bliver hentet af andre, senest fredag inden vi går på weekend. Skulle i få behov for at ændre i de afgivne tider skal i kontakte os snarest muligt for, at høre om det kan lade sig gøre, af hensyn til planlægningen og af hensyn til barnet så det kan forberedes.

Der er lukket i weekender og på Helligdage.

Ferie/fri plan udleveres for 1 år ad gangen primo december.

Pris

Prisen for 2023 er 8.350,- kr. pr. måned og der betales for alle 12 måneder.

Der betales forud og pengene skal være til disposition på vores konto den sidste bankdag i måneden forud. Barnets navn skal stå på overførslen.

Tilskuddet fra kommunen udbetales også 12 måneder og går ind på jeres/din nemkonto den sidste bankdag og er forudbetalt. I 2022 er tilskuddet 5.749,- kr.

Hvis barnet kommer fra en anden kommune modtager forældrene tilskud fra egen kommune og prisen bliver beregnet ud fra det, så egenbetalingen er ens for alle.

Der er søskenderabat hvis man har flere børn i pasningssystemet, det beregnes automatisk.

Opsigelse

Der er gensidigt 2 måneders opsigelse skriftligt til d. 1. i måneden, såfremt barnet stopper før børnehavestart.

Juli måned kan ikke opsiges, kun i tilfælde af børnehavestart.

Ved manglende indbetaling for pasning, kan pasningsaftalen bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.
Opsiges pasningsaftalen inden start, betales for 1. måned.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close